Zarząd naszego klubu

Nad formalną, organizacyjną i prawną stroną naszego klubu czuwa Zarząd. Poznajcie ich bliżej:

Małgorzata Krochmalska

Prezes Klubu Sportowego DRAGON

Artur Mikołajczyk

Wiceprezes Klubu Sportowego DRAGON

Aleksandra Król

Sekretarz Klubu Sportowego DRAGON